Joyce Brons

Ruim tien jaar heb ik als hulpverlener in de psychiatrie gewerkt. Ik heb met verschillende doelgroepen en in verschillende functies gewerkt. Steeds kwam ik situaties tegen waar cliënten naast begeleiding ook praktische hulp nodig hadden. Ik merkte dat er rust ontstond als de administratie tijdelijk werd overgenomen, de post werd geopend en behandeld en er zorg voor de rekeningen en schulden werd gedragen. Ik leerde het belang van het werk, maar ik zag ook de schaduwkant. De boosheid en frustratie als er moeite is om rond te komen met het leefgeld of als afspraken niet nagekomen werden. Ik bemiddelde en zag dat ik meer kon doen en dat ik dingen anders kon doen. Mijn kwaliteiten liggen bij het ordenen, plannen, regelen en begeleiden. Bewust naar de cliënt kijken, samen tot een plan komen, maatwerk leveren en beoordelen of dat wat geboden wordt ook past bij wat de cliënt nodig heeft. Na het volgen van de studies SPH en Zelfstandig Bewindvoerder werd het tijd en is Keistad Bewind & Mentorschap opgericht. Ik richt mij binnen Keistad Bewind & Mentorschap op bewindvoering, mentorschap en curatele. 

Rinus Mok

Na 5 jaar als mentor gewerkt te hebben voor een Stichting PIT gewerkt te hebben, heb ik mij nu als mentor verbonden aan Keistad Bewind en Mentorschap. Na mijn opleiding tot Professioneel Mentor en mijn werkervaring bij Altrecht (psychiatrie), Reinaerde (mensen met een beperking) en Het Dorp in Arnhem (intensieve verpleging en verzorging) heb ik gezien dat de weg naar het vinden van de juiste zorg steeds lastiger wordt. Dit is het gevolg van de veranderingen in het huidige zorgsysteem in Nederland. Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten om mensen te helpen bij het vinden van de juiste zorg. Het geeft mij voldoening als ik daarbij de ontwikkeling en groei van de cliënten, uiteraard binnen hun mogelijkheden, kan verbeteren of stabiel houden.

Kortom: Ik kan u op professionele wijze ondersteunen en opkomen voor uw belangen. 

 

Marijke Herber

Werken met en samen met mensen is iets wat in mijn werkverleden centraal staat.
Samen met het ordenen en bijhouden van de administratie.
Deze passies komen samen in mijn werkzaamheden binnen Keistad Bewind & Mentorschap.
Ik zorg ervoor dat alle inkomende post ingescand wordt.