Wat betekent mentorschap

Wanneer je door een ziekte of beperking niet voor jezelf kan zorgen, kan door de rechtbank een mentor worden aangesteld. Mentoren helpen mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te behouden. Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de client en neemt uitsluitend beslissingen op het persoonlijke vlak: over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor kan inzage krijgen in het medische dossier van de client. De mentor gaat niet over geldzaken maar is wel de vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. 

Hoe krijg ik een mentor

  1. U meld uzelf of u wordt aangemeld via het aanmeldingsformulier van Keistad Bewind & Mentorschap, via de gemeente, sociale stadsbank of via Budgetteer.
  2. Ik neem contact met u op en we plannen een intakegesprek. Ik stuur u hieraan vooraf een intakeformulier op. 
  3. Tijdens de intake wordt nader kennisgemaakt, het intakeformulier wordt doorgenomen en ik zal vertellen wat u mag verwachten van mij als mentor en wat ik van u verwacht. Als alle papieren aanwezig en getekend zijn sturen we de aanvraag naar de rechtbank.
  4. Er wordt een rekening door de rechtbank gestuurd voor griffiekosten die u dient te betalen. Na betaling wordt de zitting ingepland. Bij deze zitting wil de rechter weten waarom u een mentor nodig heeft. De rechter bepaald of de maatregel mentorschap wordt toegekend. Als de rechter dit toekent wordt er een beschikking toegestuurd en kan de mentorschap starten.
  5. Zodra de beschikking binnen is begint mijn taak. Hoe deze taak precies vorm krijgt verschilt per persoon. We maken samen afspraken over wat nodig en wenselijk is. Minimaal een keer per twee maanden hebben we contact, tenzij u aangeeft dit niet te willen.

Taken

Ieder mentorschap is anders, omdat ieder persoon andere behoeftes heeft. Het doel van het mentorschap en de wederzijdse afspraken om dat doel te bereiken wordt vooraf vastgelegd in een document het zogenoemde Plan van Aanpak.

Daarnaast geld per traject dat we minimaal een keer per twee maanden contact hebben, tenzij u aangeeft hier geen behoefte aan te hebben en dat ik aanwezig ben bij behandelplan besprekingen en evaluaties.

Tarieven

Wat kost mentorschap?
Het ministerie van veiligheid en justitie stelt het tarief jaarlijks vast

Mentorschap kent twee soorten kosten:
Ten eerste de kosten die gemoeid gaan met de behandeling van de aanvraag van mentorschap door de rechtbank, de zogenaamde griffie kosten. Voor de behandeling van de aanvraag brengt de rechtbank eenmalige griffiekosten in rekening. De griffiekosten in 2018 bedragen € 79,00.

Daarnaast stelt de Het Ministerie van Veiligheid en Justitie de jaarbeloning van de mentor vast, die uit het  vermogen van de cliënt betaald moet worden. Deze jaarbeloning is inclusief onkostenvergoeding en exclusief omzetbelasting. 

Het tarief 2018 voor professioneel mentorschap  is €  1103,70 (excl. BTW). Dat is een maandelijks tarief van € 91,98 per maand. Naast deze beloning zijn de volgende beloningen vastgesteld:

  • aanvangswerkzaamheden € 519,40
  • een verhuizing € 324,60

Indien de cliënt te weinig inkomen heeft om deze kosten te betalen, kan hiervoor bijzondere bijstand aangevraagd worden bij de gemeente.